BLI MEDLEM

Bli medlem! 

Medlemstallet er i dag på rundt 600 stykker. Linjeforeningen blir ledet av et styre som blir valgt inn av medlemmene hver vår og høst.


Styret jobber for å skape en god studiehverdag for sine studenter ved å holde både faglige og sosiale arrangementer. Årsplanen inneholder blant annet bedriftsbesøk og foredrag av aktuelle bedrifter i tillegg til fester og andre sosiale sammenkomster.


For å bli medlem av Molekylet koster det deg 150 kr for et livslangt medlemskap. Du blir medlem ved å vippse til #33896. Merk betalingen med navn, studieretning og startår. Send oss også en mail med samme info til molekylet@nmbu.no.


Vi gleder oss til å møte deg på våre arrangementer!