FOR BEDRIFTER

Næringslivet


Ønsker dere å få KBMs flotte studenter til bedriften deres? Da har vi et godt tilbud. Vi legger til rette for at dere kan vise våre medlemmer hva og hvordan deres bedrift jobber gjennom en bedriftspresentasjon hos oss på NMBU eller gjennom et bedriftsbesøk hos dere. Dette kan inspirere studentene til å velge fag eller spesialisering innen deres fagfelt, og senere søke jobb. 


Vi tar oss av alt det praktiske med rombooking og markedsføring for studentene våre. Hvis dette høres interessant ut, kan det planlegges gjennom vår kontaktansvarlig på mail molekylet@nmbu.no.
Karrieredager


Hvert semester arrangeres Karrieredagen på NMBU av Næringsutvalget ved NMBU. I tillegg arrangerer fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap sin egen karrieredag årlig.

Dette er en flott mulighet for dere til å stå på stand og komme i kontakt med relevante studenter.


Spørsmål angående karrieredagene kan rettes til molekylet@nmbu.no.


Sponsorsamarbeid


Dersom kjemi, bioteknologi og matvitenskap er relevante fagfelt for deres bedrift, er vi interesserte i å samarbeide tettere med dere. Dette kan gjøres enten som hovedsponsor for linjeforeningen, eller ved å sponse enkelte arrangementer, for eksempel under fadderuka vi arrangerer hvert år. Dette er en gylden mulighet for dere til å få studentenes oppmerksomhet.


Gjerne kontakt molekylet@nmbu.no for spørsmål og videre avtale.