Tradisjonelle Arrangement

Tradisjonelle Arrangement

Graskurs del 1

Introduksjonen til de forskjellige foreningene, gruppene og lagene på NMBU. Her vil foreninger, lag og politiske organisasjoner,  få muligheten til å snakke og reklamere for seg selv, og gi inntrykk av hva de bidrar med i Ås-samfunnet. Hvis noen av foreningene virker interessante, er det senere mulighet til å ta kontakt med dem direkte, da de fleste foreningene vil stille på stand, gi informasjon, og ha mulighet til umiddelbar innmelding. (Med mindre foreningen har opptak...)Graskurs del 2

Her gir foreningene litt mer av seg selv enn på graskurs del 1. Dette er den beste muligheten til virkelig å få et inntrykk av foreningenes rolle i forhold til utelivet på Ås, og oppleve en fullendt bodegakveld.


UKA

Kommer Snart!Semester Kick-Off!

Kommer Snart!Eksamensfest

Kommer Snart!Oktoberfest

Kommer Snart!Revyene

Kommer Snart!Tour The Kringla

Kommer Snart!Internfest på Samfunnet

Kommer Snart!Ølympics

Kommer Snart!Grand Prix

Kommer Snart!KulturXplosjon

Kommer Snart!