Bli Medlem

Bli medlem! 

Medlemstallet er i dag på rundt 500 stykker. Foreningen blir ledet av et styre som blir valgt inn av medlemmene hver vår og høst.


Styret jobber for å skape en god studiehverdag for sine studenter ved å holde både faglige og sosiale arrangementer. Årsplanen inneholder blant annet bedriftsbesøk og foredrag av aktuelle bedrifter i tillegg til fester og andre sosiale sammenkomster.


For å bli medlem av Molekylet koster det deg 150 kr for et livslangt medlemskap.


Edit:

Fyll ut dette Skjemaet:

"Skjema Lenke"

Deretter Overfør kr. 150,- til Konto Nr: 1644.34.00439 eller vipps til #33896 og merk overføringa med navn og studieretning.

Vi leggjer ved at medlemsskapet kun blir aktivert ved betaling og merking av betaling, og ikkje via skjemaet.


Send en e-post til molekylet@nmbu.no med navn, årstrinn, studieprogram og kontonummer, overfør 150 kr til konto nr: 1644.34.00439 eller vipps til #33896 og merk også denne med navn og studieretning. Det er viktig at medlemsskapet kun blir aktivert ved betaling og merking av betalingen, og ikke via mailen.