Bedrifter

Næringslivet


Ynskjer dykk å få topp kvalitet studenter til bedriften deres?

Har dykk hørt om KBM sine studentar og ynskjer å få vår oppmerksomheit?


Då tilbyr vi ein flott start for alle bedrifter. Me leggjer til rette for at dykk kan vise oss kva bedriften deres held på med via ein bedriftspresentasjon.

Vi tek oss av alt det praktiske ved deres besøk. Dette innebærer bestilling av mat, reservering av rom, markedsføring og påmelding for våre flotte studenter. 


Karrieredagen på NMBU


Kvart år arrangereres karrieredagen av Næringslivsutvalget ved NMBU (NU).

På karrieredagen vil mange bedrifter komme til NMBU og reklamere for seg selv gjennom stand.  Kontakt Oss!


Interesse for eit tettare samarbeid?

Kontakt vår Kontaktansvarlig, så kan me bli enig om ein avtale for deres bedrift og studentene på KBM NMBU.